SAIMIT INTERNATIONAL SCHOOL GROUP เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้น อ.1 - ม.6 Regular (ภาคปกติ) | mEP Program (เรียน Thai Eng Chinese) มีจำนวนจำกัด !!! | โรงเรียนอาชีวะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สำหรับคนทำงาน !!!! ✅ เรียนห้องแอร์ทุกสาขา ✅ ฟรี! อาหารกลางวัน ✅ ฟรี! อาหารว่าง เครื่องดื่ม 2 รอบ ✅ ผ่อนชำระได้หรือกู้ กยศ

Visitors: 38,868